kinetic_battery_1.jpg 

ในเมื่อการหมุนของกังหันลมสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้ แล้วเหตุใดการเคลื่อนที่ของเรา

ถึงจะทำไม่ได้บ้างล่ะ คำถามนี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว เมื่อบริษัท M2E Power ประกาศเมื่อวันศุกร์

ที่ผ่านมาว่าได้รับการสนับสนุนด้วยเม็ดเงินกว่า 8 ล้านเหรียญฯ ซึ่งมากพอต่อการใช้พัฒนาเทคโนโลยี

ที่สามารถแปลงพลังงานจลน์ (พลังงานที่ได้จากการเคลื่อนที่) ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

ด้วยการประยุกต์หลักพื้นฐานไฟฟ้าแม่เหล็กของไมเคิลฟราเดย์ที่ว่า การวางตัวนำไฟฟ้าไว้ใกล้สนาม

แม่เหล็กสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งในการทดสอบ M2E Power พบว่า เพียงแค่สอง

ชั่วโมงของการเคลื่อนไหว (ค่าเฉลี่ยเวลาที่มนุษย์เคลื่อนไหวในแต่ละวัน) จะสามาถสร้างพลังงานไฟ

ฟ้าได้มากพอสำหรับการใช้มือถือสนทนาเป็นเวลานาน 30 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง

kinetic_battery_2.jpg

สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด D  2 รุ่นด้วยกัน คือรุ่นที่ใช้กับกองทัพ และผู้บริโภค

ซึ่งกว่าพวกเราจะได้ใช้กันก็คงปี 2010 โน่นแน่ะค่ะ ในรูปข้างบน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโชว์

ต้นแบบแบตเตอรี่ที่มีเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าขนาดจิ๋วอยู่ภายใน โดยวงจรกำเนิดไฟฟ้าจะผลิต

พลังงานไฟฟ้าเพื่อชาร์จกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ขณะที่เราเดินไปมา หรือเขย่ามันค่ะ…