ladybird_1.jpg

ข่าวนี้ อาจทำให้พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ ก็ได้นะคะ เนื่องจาก

เมื่อวานนี้ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำที่แสนจะน่ารัก แถมยังสามารถสื่อ

สารกับผู้ที่เข้าไปใช้บริการได้ด้วย ที่ซีบอกว่าน่ารัก เพราะเธอได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างหน้าตา

เหมือนแมลงเต่าทองค่ะ 🙂

Lady Bird (Ladybug แปลว่า แมลงเต่าทอง) เป็นต้นแบบหุ่นยนต์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ตามจุดแวะพักบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ที่มีความสูง 1 เมตร ยาว 1.35 เมตร ภายใต้ปีกอันสวย

งาม มีถังน้ำที่ใช้ชำระล้างทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ พร้อมแปรง และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็น

สารพัดอยู่ภายใน Lady Bird สามารถขัดพื้นด้วยน้ำยา และล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดได้ด้วย

ตัวเอง แถมยังมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับสิ่งกีดขวาง ทำให้ Lady Bird สามารถทำงานได้โดยไม่

ไปชนผู้ที่กำลังใช้บริการห้องน้ำอยู่ในขณะนั้น

ladybird_2.jpg

นอกจากนี้ มันยังสามารถทักทาย หรือพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการห้องน้ำ

ได้อีกด้วย โดยไมโครโฟนที่ใช้รับเสียงจะอยู่ในหนวด หรือเสาอากาศของมันค่ะ ภายใน

ตัว Lady Bird จะมีชิปที่ทำหน้าที่วิเคราะห์คำพูดที่ได้ยิน พร้อมด้วยวงจรสังเคราะห์เสียง

เพื่อใช้สนทนาโต้ตอบ เธอสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจราจรของถนนที่อยู่ใกล้เคียง

แถวนั้นได้อีกด้วย เมื่อคุณถามค่ะ Lady Bird สร้างขึ้นโดยบริษัท Nippon Expressway

company Limited (NEXCO) ในประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งเป้าจะวางตลาดในเดือนมีนาคม

2009 และหวังว่า วันหนึ่งจะได้เห็นพวกมันทำความสะอาดห้องน้ำในโรงแรม และสถาบัน

ต่างๆ หุ่นยนต์ Lady Bird จะมีราคาตัวละ 3.5 ล้านเยน หรือประมาณหนึ่งล้านบาทค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=U0v1q2HUWLU]