runbot_1.jpg

จะไม่ให้ชื่อ Runbot ได้อย่างไรคะ  ก็เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นอกจากจะเดินได้เร็วเหมือนวิ่งแล้ว

ทั้งเนื้อทั้งตัวยังมีแค่ขาสองข้างไว้สำหรับก้าวย่างเท่านั้น แต่ท่วงท่าการเดินของมันคล่อง

แคล่วเหมือนมนุษย์ไม่มีผิดเลยค่ะ นับวันหุ่นยนต์จะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใกล้

เคียงมนุษย์เข้าไปทุกทีๆ แล้วนะคะ

Runbot เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยความร่วมมือของนักวิจัยจากสองประเทศด้วยกันคือเยอรมัน

และสก็อตแลนด์ ซึ่งทางทีมพัฒนาอ้างว่า Runbot เป็นหุ่นยนต์ที่เดินเร็วที่สุดในโลกเมื่อเทียบ

กับขนาดของมันที่เห็นในรูปใหญ่ๆ ข้างบนนี้ ความจริงมันสูงแค่ 23 เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะ

 runbot_2.jpg

จุดเด่นของการทำงานก็คือ เซ็นเซอร์สัมผัสที่สามารถตรวจจับได้ว่า เท้าของ Runbot สัมผัสถูก

พื้นแล้ว หรือกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะเท่าที่ซีเคยทราบมาก่อนหน้านี้ก็คือ

หุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการเดินไม่เหมือนมนุษย์ ซึ่งเราจะเห็นว่า ท่าทางมันเหมือนย่องเบา

แบบว่ากลัวเท้าเจ็บ? หรือไม่ก็กลัวหกล้ม แต่ขนาด Asimo ก็ยังเคยตกบันไดมาแล้วนะคะ

runbot_3.jpg

ในขณะที่การเดินของมนุษย์จะใช้การเหวี่ยงเท้า ทันทีที่เท้าซ้ายสัมผัสพื้น ระบบประสาทจะสั่ง

ให้เท้าขวาเหวี่ยงออกไปข้างหน้าโดยมีหัวเข่าเป็นจุดหมุน และเมื่อเท้าขวาถึงพื้น เท้าซ้ายก็จะ

ยกและเหวี่ยงออกไปข้างหน้าสลับกันไปเช่นนี้ ซึ่งถ้าเพื่อนๆ สังเกต Runbot มันมีท่าทางการ

สืบเท้าก้าวเดินไม่แตกต่างจากมนุษย์เลย งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับเซ็นเซอร์ และ

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานเลียนแบบระบบประสาท ทำให้ Runbot สามารถเดินได้อย่างรวดเร็วด้วย

ท่าทางที่เหมือนมนุษย์มากๆ อย่างไรก็ตาม มันยังต้องมีตัวช่วยเพื่อไม่ให้ล้มนั่นคือ แกนเหล็ก

ที่ต่อเชื่อมกับส่วนบนของขาทั้งสองขณะก้าวเดินนั่นเอง

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=A1dmcmkETmQ] 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hYTnBd063MQ]