usb_mem_cal_1.jpg

โอ…แค่ชื่อเรียกก็ชวนมึนศรีษะแล้ว ตกลงมันเป็นอะไรกันแน่คะเนี่ย แต่ก็อย่างว่า ยุคนี้เป็น

ยุคคอนเวอร์เจนซ์ ดังนั้นไอเดียของผู้ผลิตส่วนใหญ่ มักจะพยายามจับโน่นผสมนี่ ก่อนจบ

ลงที่บอก(หรือหลอก)ผู้บริโภคว่า ชึวิตของคุณจะสะดวกขึ้น…แต่จะได้ใช้ หรือเปล่า? ไม่รู้

QMEMORY USB Calculator คือ การ์ดหน่วยความจำที่สามารถถ่ายโอนไฟล์ผ่านทาง

พอร์ต USB ได้นั่นเอง โดยได้รับการออกแบบให้มีขนาดเท่ากับนามบัตร ซึ่งก็ไม่ได้เป็น

เจ้าแรก แต่ที่มันแตกต่างจากของชาวบ้านที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือ อีกด้านหนึ่งของตัว

การ์ดเป็นเครื่องคิดเลขที่ใช้พลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ แบบว่า จะได้มีประโยชน์มาก

กว่าแค่เป็นการ์ดหน่วยความจำที่พกใส่กระเป๋าสตังค์ได้เท่านั้น

usb_mem_cal_2.jpg

แต่ขนาดของหน่วยความจำดูจะน้อยไปนิดนึง เพราะแค่ 256MB เองค่ะ ในขณะที่ราคา

อยู่ที่ 14.95 เหรียญฯ หรือประมาณ 470 บาท ซึ่งด้วยเงินเท่านี้ เอาไปซื้อแฟลชไดรฟ์

ความจุ 1GB ได้สบายๆ แต่ก็อาจจะไม่ได้คุณสมบัติสะดวกพกอย่างที่ต้องการแค่นั้น…

ก็เลือกเอาแล้วกันนะคะ :p