spherical_clock_1.jpg

นาฬิกาแปลกๆ ซีก็มีให้เห็นมาเยอะแล้ว แต่พอมาเห็นเรือนนี้ อึ้งไปเหมือนกัน เพราะมันกลม

เหมือนลูกบอล แต่มีสีดำขับด้วยลวดลาย โดยมีส่วนที่บอกเวลากับผู้ใช้เป็นแถบอยู่ตรงกลาง

เอ…ว่าแต่มันมีดีแค่ดีไซน์เท่านั้นหรือ?

Neos คือ นาฬิกาที่ออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นทรงกลม โดยสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กับ

บอกเวลา ทั้งนี้เพื่อนๆ จะสามารถอ่านเวลาได้จากเข็มสีเหลืองส้มที่อยู่ในแถบตรงกลางค่ะ

spherical_clock_2.jpg

โดยจะแบ่งแต่ละชั่วโมงออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 15 นาที เมื่อเข็มเคลื่อนเวลาเพิ่มขึ้นไป นาฬิกาก็

หมุนไปข้างหน้าตามระยะที่เข็มเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเมื่อครบ 12 ชั่วโมง เจ้านาฬิกาลูกบอลก็จะกลิ้ง

ไปได้ไกลเป็นระยะทาง 30 เซนติเมตรพอดี คำเตือน ถ้าเพื่อนๆ วางมันไว้บนโต๊ะก็ต้องคอยระวัง

อย่าให้ระยะการเดินทางของมันกับขอบโต๊ะน้อยกว่า 30 ซ.ม. ก็แล้วกัน ไม่งั้นได้ซื้อเครื่องใหม่

แน่เลยค่ะ :p