asimo_serves_coffee_1.jpg

หลังจากโตโยต้าโชว์หุ่นยนต์สีไวโอลินไปได้ไม่ถึงสัปดาห์ ฮอนด้าก็พาอาซิโมรุ่นล่าสุดมาโชว์

ความสามารถให้นักข่าวทั่วโลกได้อึ้งกันอีกครั้ง มาคราวนี้ อาซิโม่รับบทบาทเป็นพนักงานเสิร์ฟ

ในโรงอาหาร โดยสามารถนำลูกค้าไปยังที่นั่ง และเสิร์ฟกาแฟถึงโต๊ะได้โดยไม่หกด้วยค่ะ

asimo_serves_coffee_2.jpg

อาซิโมรุ่นล่าสุดได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจจับรูปร่างและขนาดของวัตถุให้มีความแม่น

ยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการสาธิตครั้งนี้ อาซิโมสามารถใช้มือจับ และยกถาดใส่กาแฟ พร้อมทั้งค่อยๆ

เดินอย่างระมัดระวังได้ด้วยตัวมันเอง

 asimo_serves_coffee_3.jpg

และนอกจากเสิร์ฟกาแฟแล้ว อะซิโมยังสามารถประสานงานร่วมกับหุ่นยนต์อาซิโมอีกตัวหนึ่งได้

ด้วย ในคลิปสาธิต หลังจากอาซิโมเข็นรถที่ใส่ถาดกาแฟมาเสิร์ฟเสร็จแล้วก็จะไปชาร์จไฟ ส่วน

อีกตัวหนึ่งจะมาเข็นรถไป เพื่อนำไปเก็บค่ะ แบบว่า แบ่งหน้าที่กันดีจริงๆ เลย

 asimo_serves_coffee_x.jpg

ตอนท้ายของคลิปจะเป็นการสาธิตเทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุ โดยให้ผู้หญิงยืนขวางทางเจ้า

อาซิโมทั้งสองตัวที่จะเดินสวนกัน อะซิโมตัวหนึ่งจะหยุด ให้อีกตัวหนึ่งเดินอ้อมผ่านผู้หญิงไป

ก่อน หลังจากเดินผ่านไปแล้ว ตัวเองจึงค่อยเดินอ้อมผู้หญิงอีกทีหนึ่งเรียกเสียงฮือ ฮา..จากนัก

ข่าวได้ไม่เบาเลยค่ะ…ญี่ปุ่นนี่เค้าช่างคิดจริงๆ เลยนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7GxLNNu74DE]