cypres_1.jpg

ไอเดียสำหรับการออกแบบมือถือรุ่นใหม่ที่เผยให้เห็นวงจรการทำงานภายใน ก็ดูสวยงาม

ไปอีกแบบหนึ่งนะคะ Cypres Mobile Phone ผลงานของดีไซเนอร์แดนปลาดิบ นาโอะ

ทามูระ ที่ได้ไอเดียการออกแบบมาจากจินตนาการเมืองที่ถูกหิมะปกคลุม ทำให้เห็นสีขาว

ของหิมะแซมกับสีสันของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ก่อนที่จะมาเป็นภาพของวงจรมือถือที่ถูก

ปกคลุมด้วยชั้นใสๆ อย่างที่เห็นค่ะ…โห…คิดไปได้นะคะ

 cypres_2.jpg

Cypres Mobile Phone เป็นไอเดียมือถือที่ใช้หน้ากากใส สามารถมองเห็นวงจรที่อยู่ภาย

ในได้อย่างชัดเจน ภายในประกอบกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และหน้าจอแสดงผลที่ใช้ OLED

ซึ่งประหยัดพลังงานกว่า ก่อนหน้านี้ ซีเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งใช้หน้ากากใสกับมือถือ แต่ดู

ไม่สวยเท่าที่เห็นในรูปนี้ค่ะ นั่นคงเป็นเพราะมันไม่ได้รับการออกแบบให้โชว์มั้งคะ แถมยัง

มีความหนาอีกด้วย ยิ่งทำให้ไม่ค่อยน่าดูเท่าไร หากมือถือรุ่นนี้จะได้ผลิตออกมาจริงๆ คง

ต้องมีการประสานงานระหว่างผู้ออกแบบวงจรกับผู้ออกแบบหน้ากากเป็นอย่างดี เพื่อให้

ได้มือถือที่สวยงามดุจงานศิลปะอย่างที่เห็นค่ะ 🙂