wifi_watch_1.jpg 

ก่อนหน้านี้มีเสื้อยืดที่สามารถตรวจจับ และแจ้งให้ผู้สวมใส่ทราบถึงระดับความแรงของสัญญาณ

ไวไฟได้ออกมาแล้ว แต่อันนี้ก็เท่ห์ไม่แพ้กันค่ะ เพราะมันคือ นาฬิกาข้อมือที่สามารถแจ้งระดับ

ความแรงของสัญญาณไวไฟในบริเวณนั้นให้ผู้ใช้ทราบได้ภายในอึดใจ

 wifi_watch_2.jpg

Wi-Fi Detecting Watch นาฬิกาข้อมือดิจิตอลสายหนังที่มาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจวัดระดับ

ความแรงของสัญญาณไวไฟได้ เพียงแค่กดปุ่มที่อยู่ใต้หน้าจอแสดงผล ตัวเลขแสดงความ

แรงของสัญญาณไวไฟจะปรากฎขึ้นมา โดยมีค่าตั้งแต่ 0 – 8 ทำให้คุณสามารถค้นหาบริเวณ

ที่ใกล้ Access Point มากที่สุดได้ ซึ่งนอกจากจะวัดสัญญาณไวไฟได้แล้ว มันยังมีฟังก์ชันอื่นๆ

ด้วยอย่างเช่น ตั้งปลุก(ทุกวัน หรือครั้งเดียว)นับเวลาถอยหลัง แบคไลท์ ดูเวลาทั่วโลกและปฏิธิน

สนนราคาเรือนละ 29.99 เหรียญฯ หรือประมาณ 1,000 บาทค่ะ

wifi_watch_3.jpg