smartnav_1.jpg

สองวันก่อนซีเพิ่งจะหยิบโปรเจกต์ของ Lee ว่าด้วยระบบ Head-Tracking  ที่ใช้ Wiimote

มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง เช้านี้ซีก็พบว่า มีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของศรีษะ

เพื่อใข้ในการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ของเมาส์ออกมาวางตลาดแล้วล่ะค่ะ

smartnav_2.jpg

SmartNav จากบริษัท Natural Point เป็นอุปกรณ์ติดตามความเคลื่อนไหวของศรีษะ เพื่อใช้

แทนเมาส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกติดตั้งไว้บนมอนิเตอร์ ส่วนที่ศรีษะของผู้ใช้จะต้องเลือกว่า ใช้

การติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นจุดไว้บนหน้าผาก หรือหมวกแก๊ปที่ทำออกมาโดยเฉพาะ เพื่อให้อุปกรณ์

สามารถติดตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ของศรีษะผู้ใช้จากจุดที่ว่านี้ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีความแม่น

ยำของตำแหน่งมากกว่าการ track ที่ตาของผู้ใช้ค่ะ

 smartnav_3.jpg

SmartNav ออกแบบมาสำหรับผู้พิการให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โดยสามารถสั่งรันตลอด

จนเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ Windows อย่างเช่น Office ได้ ทำให้ผู้พิการใช้

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง นอกจากสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของศรีษะแล้ว ยังตรวจ

จับท่าทางการขยับนิ้วได้อีกด้วยค่ะ ในเว็บไซต์ยังมีอุปกรณ์เสริมการใช้งานมากมายให้เลือก

ตามความเหมาะสมของผู้ใช้อีกด้วยค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nEurXh0N-AM]