brain_controlled_robot_1.jpg

ก่อนหน้านี้ ซีเคยแนะนำเรื่องของการเล่นเกมโดยใช้สมองเป็นตัวควบคุม โดยผู้เล่นไม่ต้อง

ใช้มือสัมผัสเมาส์เลย เพียงแต่ผู้เล่นจะต้องสวมสายรัดศรีษะชนิดพิเศษที่ทำหน้าที่คอยตรวจ

จับสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆ บริเวณศรีษะด้านหน้า เพื่อนำไปใช้ควบคุมทิศทางในเกมค่ะ 

brain_controlled_robot_2.jpg

brain_controlled_robot_3.jpg

ล่าสุด นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตันได้พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่สามารถควบคุม

การทำงานด้วยสมองได้แล้ว โดยผู้ใช้จะสวมหมวกขั้วไฟฟ้า(electrode cap) ซึ่งสามารถตรวจ

จับคลื่นสมองที่มีลักษณะเป็นสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กแปลเป็นคำสั่งให้ฮิวแมนอยด์ที่กำลังยืน

รอรับคำสั่ง สามารถเดินไปหยิบสิ่งของ และนำไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ค่ะ… ซึ่งการทำ

งานของฮิวแมนอยด์ทั้งหมดเกิดจากการสั่งการผ่านสมองของผู้ควบคุมโดยตรงค่ะ ไม่น่าเชื่อ

เลยนะคะว่าจะสามารถทำได้ขนาดนี้

[dailymotion id=x3w9k8]