self_parking_lego_car_1.jpg

เลโก้เป็นของเล่นชุดต่อที่ทำให้จินตนาการของผู้เล่นไม่หยุดนิ่งจริงๆ เลยนะคะ โดยเฉพาะชุด

NXT ที่มีกล่องซีพียู ซึ่งสามารถโปรแกรมการทำงานร่วมกับชิ้นส่วนต่างๆ ได้ วันนี้ซีก็มีไอเดีย

เด็ดๆ มาฝากอีกแล้วค่ะ เป็นการต่อรถเลโก้ที่สามารถจอดเข้าซองได้ด้วยตัวเอง

 self_parking_lego_car_2.jpg

สำหรับการสร้างรถเลโก้ให้สามารถจอดได้ด้วยตัวเองนั้น ผู้สร้างใช้เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคที่มี

รัศมีการตรวจจับสิ่งกีดขวาง 360 องศา โดยข้อมูลนี้จะถูกส่งให้กับกลไกที่เลียนแบบการทำ

งานของพวงมาลัย เพื่อควบคุมให้เคลื่อนที่เข้าไปในตำแหน่งจอดได้อย่างเหมาะสม และไม่

มีการชนเกิดขึ้น ดูแล้วเหมือนคนขับจริงๆ เลยค่ะ…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vhs1hQHgrwQ]