light_song.jpg

ซีขอเชิญทุกท่านร่วมถวายความอาลัยพระเจ้าพี่นางเธอฯ ผ่านวิดีโอภาพประกอบเพลง “แสงหนึ่ง”

ซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ที่พี่บอยด์ โกสิยพงษ์ เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และขับร้องโดยพี่ นภ พรชำนิ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_aFeNsG0JH0]

เนื้อเพลง “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”
===================

รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน

และรู้ไหมว่าเรานั้น ปลาบปลื้มเท่าไหร่

ที่ได้มีเธอ เป็นพลังอันสำคัญ

เพราะว่าเรานั้นรู้เธอทำเพื่อใคร

เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่ไหวหวั่น

เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เดินต่อไป

แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ

แต่ว่าสำหรับเรานั้น…

เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น

แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น

ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด

ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไร

วันและคืนจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไหร่

เรานั้นก็แน่ใจ ว่าจะมีเธอยืนอยู่ข้างหลัง

แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ

แต่สำหรับเรานั้น…

เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น

แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น

ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด

จึงอยากขอมอบเพลง เพลงนี้ให้

ให้เธอรับรู้ว่าสำหรับเรา เธอสำคัญเพียงไหน

เธอเป็นดั่งแสง ที่มองไม่เห็น

แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น

ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด