tetris_table_1.jpg 

เช้านี้มีสิ่งประดิษฐ์สนุกๆ มาฝากเพื่อนๆ กันอีกแล้ว ชิ้นแรกเป็นซีเควนเซอร์หมากฝรั่งที่ช่วย

ให้ใครก็ได้สามารถสร้างจังหวะต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ส่วน Gadget ชิ้นนี้จะ

เป็นการเลียนแบบเกม Tetris ที่เล่นบนจอคอมพิวเตอร์ให้มาอยู่บนโต๊ะกระจก โดยใช้จอย

แพดควบคุมการหยิบชิ้นส่วนต่างๆ ของเกม เพื่อจับมาเรียงให้ครบแถว…

 tetris_table_2.jpg

เกม Tetris ที่เห็นในรูปข้างบนนี้จะเป็นการใช้แขนกลที่ควบคุมด้วยจอยในการบังคับให้มัน

คอยจับ หมุนและปล่อยชิ้นส่วนของเกม เพื่อนำมาเรียงต่อกันที่ขอบโต๊ะอีกด้านหนึ่ง ก็นับ

ว่าเป็นอีกหนึ่งในความพยายามที่จะทำเกมที่เล่นบนจอออกมาในโลกของความเป็นจริงที่

จับต้องได้ แม้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนัก โดยเฉพาะความสามารถในการเคลียร์แถว

ที่เรียงเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EHgLK8-snaM]