touchless_gesture_1.jpg

เช้านี้ซีมีโปรเจกต์น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆ กันอีกแล้วค่ะ ซึ่งงานนี้ก็ใช้ตัวช่วยอย่าง Wiimote

อีกเช่นเคย เป็นผลงานของ Cynergy Labs โดยสร้างระบบจอสัมผัสที่สามารถตรวจจับและ

รู้จำท่าทางของผู้ใช้ที่สวมถุงมืออินฟราเรดผ่าน Wiimote ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าจอ ผลลัพธ์ก็คือ

เพื่อนๆ จะสามารถควบคุมออบเจกต์ต่างๆ ที่ปรากฎอยู่หน้าจอสัมผัสได้ โดยไม่ต้องสัมผัส

หน้าจอเลยแม้แต่นิดเดียว…ว้าว

 touchless_gesture_21.jpg

เทคโนโลยีการโต้ตอบผ่านท่าทางของผู้ใช้เป็นระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซแบบใหม่ที่กำลัง

ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งหากเพื่อนๆ จำภาพยนต์เรื่อง Minority Report ที่

Tom Cruise ใส่ถุงมือ เพื่อหยิบจับโยกย้ายออบเจกต์กราฟิกต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ได้ โดยไม่ต้องสัมผัสโดนหน้าจอเลย โปรเจกต์นี้ก็เช่นเดียวกัน เพียงผู้ใช้สวมใส่ถุงมือที่มี

อินฟราเรดติดตั้งอยู่ภายใน เพื่อให้ Wiimote ตรวจจับ และรู้จำท่าทาง พร้อมทั้งตัดสินใจว่า

ผู้ใช้กำลังทำท่าจับ หรือปล่อยออบเจกต์บนหน้าจอ ตลอดจนย้ายออบเจกต์เหล่านั้นไปมา

ตัวอย่างการหยิบจับโยกย้าย และขยายรูปภาพต่างๆ บนหน้าจอสัมผัสที่ดูคล้ายกับการทำ

งานของ MS Surface ในวิดีโอ โดยที่ผู้สาธิตไม่ได้สัมผัสถูกจอเลยแม้แต่น้อย จะช่วยให้

เพื่อนๆ เข้าใจการทำงานของระบบนี้มากขึ้นนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7CoJGrtVs4c]