shakesms_1.jpg

คุณสมบัติของ Accelerometer ที่อยู่ในมือถือโนเกีย หรือ Wiimote ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้

สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของตัวมันเองได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ซีเคยแนะนำไอเดียการดัดแปลง

มือถือ N95 เป็นวีโมทให้กับรถบังคับวิทยุ โดยหมุนมือถือไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลี้ยวไปใน

ทิศทางนั้นๆ หรือโยกขึ้นลง เพื่อเดินหน้า ถอยหลังหรือเบรค

 shakesms_2.jpg

จากคุณสมบัตินี้เอง นักพัฒนาหัวใสได้สร้างแอพพลิเคชันที่มีชื่อว่า ShakeSMS จากซอฟต์แวร์

คิท Accelerometer ของโนเกีย ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเขย่ามือถือโนเกีย เพื่อเปิดอ่านข้อความ

ที่ต้องการได้ทันทีที่รับ SMS และเขย่าอีกทีเพื่อกลับไปยังหน้าโฮม ขณะนี้ ShakeSMS ยังคงอยู่

ในระหว่างการพัฒนาค่ะ เอาเป็นว่า ลองดูระบบสาธิตการทำงานของโปรแกรมจากคลิปวิดีโอข้าง

ล่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะคะ…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yU2WZSCB_Y0]