touchwiz_ui_1.jpg

สำหรับมือถือรุ่น F480 Armani ของ Samsung ที่ได้มีการนำเสนอในงาน Mobile World

Congess นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามน่าใช้แล้ว พวกมันยังทำงานด้วยระบบปฏิบัติการใหม่

อีกด้วยค่ะ โดยในส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือ UI(User Interface) ที่เรียกว่า TouchWiz พัฒนา

โดยบริษัท Croix interface นั้น น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ งานนี้ iPhone มีคู่แข่งเพิ่มอีกแล้ว

 touchwiz_ui_2.jpg

TouchWiz UI จะเป็นระบบนิ้วสัมผัสทั้งหมด ซึ่งใช้งานสะดวกมากๆ แถมยังมี widget แอพฯ

ตัวเล็กๆ อย่างเช่น ปฏิธิน วอลเปเปอร์ นาฬิกา ตลอดจน เตือนจำวันเกิด ที่ผู้ใช้สามารถลาก

แล้ววางบนหน้าจอ เพื่อใช้งานได้ทันทีอีกด้วย อยากให้เพื่อนๆ ลองดูคลิปสาธิตข้างล่างนี้

รับรองว่า ต้องถูกใจหลายๆ คนอย่างแน่นอนค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZF9rcmX83yQ]