iphone_wide_lens_1.jpg

เจ้าของไอโฟนที่ใช้ฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป แต่ต้องการมุมมองของภาพถ่ายที่กว้างขึ้น ซีเชื่อว่า

Gadget ชิ้นนี้คงถูกใจอย่างแน่นอน เพราะมันคือ iPhone Wide Angle Lens ซึ่งเป็น

อุปกรณ์เสริมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายรูปด้วยไอโฟนโดยเฉพาะค่ะ 

iphone_wide_lens_2.jpg 

iPhone Wide Angle Lens ประกอบด้วยชุดเลนส์ไวด์ที่มาพร้อมกับครอบใสที่ทำให้สามารถ

สวมลงที่ด้านบนตัวเครื่อง เพื่อให้ตำแหน่งของเลนส์ไวด์ตรงกับเลนส์ของกล้องบนไอโฟน

พอดิบพอดีค่ะ ตัวเลนส์ได้รบการเคลือบด้วยสารพิเศษ กำลังขยาย 0.68x ค่ะ สนนราคาอยู่

ที่ 11.99 เหรียญฯ หรือประมาณ 400 บาทค่ะ