minority_report_cebit.jpg

เช้านี้ซีเก็บตกงานซีบิท 2008 ที่จัดขึ้นในเมืองแฮนโนเวอร์ประเทศเยอรมัน มาฝากเพื่อนๆ ค่ะ

ซึ่งเป็นนวตกรรมเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมงานหลายๆ คนได้สัมผัสใช้งานอย่างใกล้ชิด

โดยมีลักษณะคล้ายกับอินเตอร์เฟซระบบสัมผัสที่พวกเราเคยเห็นในภาพยนต์เรื่อง Minority

Report เลยล่ะค่ะ

นวตกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่ และยาวหลายเมตร ผู้สนใจสามารถใช้มือ

สัมผัส เพื่อเคลื่อนย้าย ปรับขนาด หรือพลิกรูปภาพกราฟิกต่างๆ บนจอได้โดยไม่ต้องใส่ถุงมือ

ให้วุ่นวายเหมือนในภาพยนต์เลยค่ะ เอาเป็นว่า ลองดูคลิปวิดีโอที่ซีนำมาฝากก็แล้วกันนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=G5z7YA7a5lA]