life_clock_x.jpg 

นานๆ จะได้เห็น Gadget ที่เรียบง่าย แต่แฝงไอเดียที่คมลึกโดนๆ ขนาดนี้ นาฬิกาที่เพื่อนๆ เห็น

ในรูปไม่ใช่นาฬิกาธรรมดาๆ นะคะ เพราะมันไม่ได้บอกเวลาเป็นชั่วโมง นาที หรือวินาที แต่บอก

เป็นจำนวนปี โดยมันได้รับการออกแบบให้เดินช้ามากๆๆๆ ซึ่งการหมุนครบหนึ่งรอบอาจจะเท่าๆ

กับเวลาของชีวิตคนๆ หนึ่งนั่นเองค่ะ…ว้าว!!!

ตัวเลขแต่ละตัวที่ปรากฎบนหน้าปัดจะเท่ากับรอบ 7 ปีของชีวิต ความจริงมันก็ใช้กลไกนาฬิกาทั่ว

ไป แต่ลดความเร็วลงให้ขยับด้วยความเร็ว 1/61320 ของเวลามาตรฐาน นาฬิกาบอกเวลาชีวิต

(Life Clock)เป็นผลงานของศิลปินนามว่า Betrand Planes ที่สามารถบอกเวลาได้นานกว่า

84 ปีกว่าจะครบรอบค่ะ แหม…ช่างคิดจังเลยนะคะ