cranking_mp3_1.jpg

ความจริงเครื่องเล่น MP3 พลังมือหมุนที่ซีหยิบมานำเสนอเช้านี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่หรอกค่ะ

เพราะก่อนหน้านี้ซีได้เคยแนะนำไปบ้างแล้ว แต่ดูเหมือนจะเป็นของทางสหรัฐฯ ล่าสุดบริษัท

Thanko ได้พัฒนาเครื่องเล่น DAP(Digital Audio Player) ขนาดเล็กที่สามารถรีชาร์จ

ได้ 3 ทางด้วยกันคือ เสียบปลั๊กไฟบ้าน พอร์ตยูเอสบี หรือใช้มือหมุน “ด้ามจับ” เพื่อปั่นไฟ

cranking_mp3_2.jpg

ไอเดียรีชาร์จแบตฯ ด้วยการใช้มือหมุนด้ามจับที่ต่ออยู่กับขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก เพื่อ

สร้างพลังงานป้อนให้กับแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมาช้านานแล้ว เพราะในอดีต

มีวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ใช้วิธีนี้ในการรีชาร์จพลังงานเช่นเดียวกัน เพียงแต่วันนี้ไอเดียดังกล่าว

ได้ถูกนำมาใช้กับเครื่องเล่น MP3 ที่นับวันจะมีขนาดเล็กลง และกินไฟน้อยมาก

cranking_mp3_3.jpg

สำหรับเครื่องเล่น MP3 พลังมือหมุน (Cranking MP3) ที่แนะนำวันนี้จะมีอัตราการแลกเปลี่ยน

พลังงานอยู่ที่ 1 นาทีในการหมุนเท่ากับ 10 นาทีในการใช้เครื่องเล่นเพื่อฟังเพลง แต่ถ้าขยันอด

ทนปั่นไปเรื่อยๆ จนครบ 30 นาที(แบตฯเต็ม)ก็จะเล่นได้นาน 3.2 ชั่วโมง โดยรองรับไฟล์ออดิโอ

ในฟอร์แมต MP3 และ WMA และมีหน่วยความจำภายใน 1 GB นอกจากจะใช้ฟังเพลงได้แล้ว

มันยังมาพร้อมกับหลอดไฟ LED เพื่อไว้หาของในที่มึดอีกด้วยค่ะ สนนราคาอยู่ที่ 6,000 เยน

หรือประมาณ 1,900 บาทค่ะ

cranking_mp3_4.jpg