ไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาซะนาน วันนี้ขออัพเดตเพื่อนๆ กันหน่อยนะคะ อย่าเพิ่ง

เครียดล่ะ ผู้ใช้มือถือในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะรู้จัก QR Code หรือบาร์โค้ด 2 มิติที่มีลักษณะเป็น

สี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งภายในจะมีลักษณะเป็นช่องสีขาว และดำสลับกันไปมา โดยสามารถพบเห็น

ป้ายรหัสพวกนี้ได้ตามที่ต่างๆ ตั้งแต่นิตยสารไปจนถึงกำแพงตึก เวลาใช้ก็เปิดโปรแกรมอ่าน

บนมือถือ เพื่อสแกนโค้ดเข้าไปผ่านกล้องบนมือถือ ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็น URL ของเว็บไซต์

ล่าสุด QR Code ในประเทศญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแทนที่จะเข้า

รหัสข้อความ วันนี้มันสามารถเข้ารหัสเสียงได้แล้วค่ะ นั่นหมายความว่า แทนที่มันจะแสดงผล

เป็น URL ของเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือทั่วไป มันจะส่งเสียงที่มีความยาวประมาณ

2 วินาทีออกมาให้ได้ยินค่ะ

เมื่อผู้ใช้สแกน Voice QR ด้วยมือถือ พวกเขาอาจจะได้ยินเสียงพูดว่า “Hello” หรือ “Thanks

for your hard work” เป็นต้น แม้จะมีความยาวแค่ 2 วินาที แต่ก็นานพอที่จะเล่นเพลงจิงเกิล

หรือเวิร์ดดิ้งโฆษณาของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการจดจำได้ค่ะ ซึ่งเชื่อว่า การเพิ่มคุณสมบัติให้ QR

Code สามารถเข้ารหัสเสียงได้ด้วย จะทำให้โปรแกรมอ่าน QR Code ได้รับความนิยมในการใช้

งานมากขึ้นไปอีกค่ะ…เท่าที่ฟังดูมันก็น่าเล่นดีนะคะ