Gadget หลายตัวทีเดียวที่พยายามนำเสนอวิธีการเล่นดนตรีแบบใหม่ เช่น การหยอดลูกกวาด

สีต่างๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สแกนตำแหน่ง แล้วเล่นเสียงโน้ตเพลงนั้นๆ ออกมา หรือกลไกดีด

ลูกปิงปองลงบนลวดเสียง ฟังแล้วก็เพราะไปอีกแบบค่ะ แต่ล่าสุด การสร้างสรรค์งานดนตรีด้วย

เทคโนโลยีก้าวไกลไปถึงขั้นใช้เลเซอร์ในการสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางดนตรีเลยทีเดียว

Beamz เป็นนวตกรรมทางดนตรีที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ 6 แกนในการร่วมแจม เพื่อสร้างสรรค์

ดนตรีให้มีความไพเราะเพราะพริ้งมากยิ่งขึ้น โดยการใช้มือตัดผ่านลำแสงเลเซอร์ เพื่อเล่นเสียง

โน้ตจากเครื่องดนตรีต่างๆ อย่างเช่น กีตาร์ ไวโอลิน หรือแม้แต่กลองชุด ที่ได้มีการโปรแกรม

แพทเทิร์นลูปการเล่นไว้แล้วโดยอัตโนมัติ เพียงแค่ปาดมือเข้าไปให้สอดรับกับจังหวะที่กำลังเล่น

ซึ่งดูแล้วน่าสนุกมากทีเดียว โดยในเครื่องจะมาพร้อมกับทำนองเพลงให้เลือกถึง 30 เพลง จาก

เครื่องดนตรี 19 ชนิดค่ะ วางตลาด 15 เมษายน นี้ สนนราคาอยู่ที่ 600 เหรียญฯ หรือประมาณ

19,200 บาทค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TpDZ3WotLXY]