คราวนี้มาดูการทดลองที่น่ามหัศจรรย์กันบ้างดีกว่าค่ะ เพื่อนๆ ที่เล่นดนตรีอย่างเปียโนคงจะ

รู้จัก “เมโตรโนม”(metronome) อุปกรณ์ที่ช่วยคุมจังหวะการเล่นที่่มีตุ้มแกว่งไปมาพร้อมเสียง

ต๊อก-แต็ก ซึ่งการทดลองนี้จะใช้เมโตรโนม 5 ตัวที่เริ่มต้นแกว่งไม่พร้อมกัน แต่เพียงแค่…

เมโตรโนมทั้ง 5ตัวก็ค่อยๆ ตีพร้อมกันเองในที่สุด

การทดลองในคลิปข้างล่างนี้ ผู้สาธิตได้ยกกระดานที่มีเมโตรโนมทั้ง 5 ตัวที่เคาะให้จังหวะ

ไม่พร้อมกันไปวางบนกระป๋องน้ำอัดลมที่วางนอนอยู่ ซึ่งการแกว่งของเมโตรโนมไม่พร้อม

กันทำให้ไม้กระดานที่วางอยู่บนกระป๋องสามารถขยับเคลื่อนไปมาได้เล็กน้อย แล้วสิ่งที่ไม่

น่าเชือก็เกิดขึ้น เมื่อเมทานอมทั้ง 5 ตัวค่อยๆ ตีพร้อมกันในที่สุด เพื่อนคนไหนเก่งฟิสิกส์

ช่วยอธิบายปรากฎการณ์นี้หน่อยสิคะ 🙂

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=W1TMZASCR-I]