สำหรับเพื่อนๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์กราฟิกบางตัว อาจจะเคยเห็นเครื่องมือผสมสี rgb ของโปรแกรม

มีลักษณะเป็นกล่องลูกบาศก์ โดยการเลื่อนตำแหน่งบนแกน xyz สีสันบนกล่องฯ ก็จะเปลี่ยนไป

ไม่น่าเชื่อนะคะว่า ไอเดียคล้ายๆ กับเครื่องมือผสมสีที่ว่านี้จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นฮาร์ดแวร์

ที่มีลักษณะเป็นกล่องลูกบาศก์สามารถผสมแสงจากหลอด LED แดง, เขียว และน้ำเงิน ให้เป็นสี

สันต่างๆ ด้วยการพลิกกล่องเท่านั้น

 

ความลับของ Interactive color cube ของนาย Steve Gilbertson อยู่ที่การใช้

accelerometer(เซ็นเซอร์รู้จำตำแหน่งคล้ายๆ กับที่ใช้ใน Wiimote, iPhone และ

Nokia) 3 แกน เพื่อนำค่ามุมที่เกิดขึ้นจากการพลิกหมุนกล่องลูกบาศก์ ไปกำหนด

ค่าการส่งสว่างของ LED แต่ละชุดสีเพื่อผสมออกมาเป็นแสงสีที่แตกต่างกัน

แต่ละแกน(x,y,z)บนกล่องจะได้รับการติดตั้ง accelerometer ที่จะส่งข้อมูลโดยตรงไปยังแต่

ละชุดหลอด LED (Red, Green และ Blue)โดยตรง ผลลัพธ์คือ แต่ละมุมองศาที่แตกต่างกัน

จะทำให้เกิดสีสันที่ได้จากการผสมแสงที่ความเข้มของแต่ละชุดหลอด LED ที่ไม่เหมือนกัน 

ทำให้เพื่อนๆ เห็นกล่องนี้มีสีแตกต่างกันไปตลอดเวลาที่พลิกมัน

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8JGr1Uwb7xs]

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทั้งหมดก็จะมีชุดหลอด LED ทั้ง 3 สีรวมกัน 54 หลอดเชื่อม

ต่อเข้าด้วยกันทั้งหมดเป็นลูกบาศก์ขนาด 2×2 นิ้ว และจะติดตั้งอยู่ตรงกลางกล่องอะคริลิกขนาด

4 x 4 นิ้วอีกทีนึง เพื่อรองรับแสงจากชุดหลอด LED ทั้งหมดที่อยู่ตรงกลาง…ซีว่า มันสวยดีค่ะ