เห็นชื่อเรื่องแล้วเพื่อนๆ หลายคนอาจจะงงว่า ซีกำลังจะพูดถึงอะไร สิ่งประดิษฐ์ที่จะแนะนำ

ต่อไปนี้ถูกจัดแสดงในงานชื่อว่า re.action ที่แปลว่า “ปฏิกิริยาตอบกลับ” ซึ่งดูแล้วน่ารัก

มากๆ ชื่อว่า rotapult โดยกลไกการทำงานของมันก็คือ “ดีดเอง-รับเอง” จริงๆ ค่ะ

ผลงานศิลปะจักรกลชิ้นนี้เป็นของ Brad Litwin ซึ่งลักษณะเป็นแท่นหมุนได้ โดยขณะที่มันหมุน

ไปคานดีดลูกหินที่อยู่ด้านล่างก็จะถูกขัดให้ดีดลูกหินขึ้นไป จังหวะที่ลูกหินลอยโด่งขึ้นไปจนตก

ลงมา จะพอดีกับกรวยรับโลหะพอดี หลังจากนั้นเจ้าลูกหินก็จะกลิ้งลงไปที่คานดีดที่รอรับ เพื่อจะ

ได้ดีดลูกหินขึ้นไปพร้อมกับการหมุนของแท่นที่พากรวยมารับได้พอดิบพอดีเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

งานศิลปะนี้ซีก็เลยตั้งชื่อว่า “ดีดเองก็รับเอง” ค่ะ ดูๆ ไปก็เพลินดดีนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dauoL7U7zEU]