ไอเดีย Gadget ชิ้นนี้ดูเหมือนตลก แต่มันก็อาจจะเวิร์กเหมือนกันนะคะ เพราะอย่างน้อยมัน

ทำให้ขโมย หรือนักย่องเบายามค่ำคืนเข้าใจว่า คุณยังไม่นอนและกำลังนั่งชมทีวีอยู่ ทำให้

เพื่อนๆ ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดีไงคะ

 

FakeTV เป็นไอเดียง่ายๆ เอาไว้ตบตาขโมยและนักย่องเบาทั้งหลาย โดยมันสามารถสร้าง

แสงสว่างวูบวาบคล้ายกับกำลังเปิดทีวีขนาด 27 นิ้วรับชมรายการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งแสงดัง

กล่าวเกิดจากชุดหลอด LED ที่มีรูปแบบการส่องสว่างแตกต่างกันไป ทำให้คล้ายกับฉากที่

เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอทีวี ทำให้เวลามองจากภายนอกจะเห็นแสงสว่างดังกล่าวคล้ายกับ

ทีวีในห้องเปิดอยู่นั่นเองค่ะ

และเนื่องจาก FakeTV ใช้หลอด LED ทำให้กินไฟน้อยกว่าเปิดทีวีจริงๆ ทิ้งไว้ทั้งคืน แถม

ยังทำงานเวลาอยู่ในที่มึด และหยุดทำงานเมื่อได้รับแสงสว่างโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่อยากซื้อ

ชุดเตือนภัยที่มีราคาแสนแพงมาติดตั้ง อาจจะลองใช้ FakeTV ที่มีราคาเพียง 50 เหรียญฯ

(ประมาณ 1,650 บาท)แทนก็ได้นะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=5nir6bQTG30]