เช้านี้มาดูผลงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหภาพสวิสในกรุงโลซานน์ ประเทศสวิส

เซอร์แลนด์ที่ได้พัฒนาหุ่นยนต์(อีกแล้ว)เลียนแบบตั๊กแตนเป็นผลสำเร็จ โดยตั๊กแตนจักรกล

ที่ว่านี้จะมี 2 ขาเท่านั้น แต่สามารถกระโดดได้สูงถึง 27 เท่าของความสูงของตัวมันเองด้วย

สปริงที่ถูกยืดออก 17 เท่าของความยาวปกติ…ว้าว

เป้าหมายของการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถกระโดดได้อย่างตั๊กแตนก็เพื่อเอาไว้ใช้สำรวจพื้น

ที่เสียหาย หรือแม้แต่พื้นผิวบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในจักรวาล โดยต้นแบบที่ทำออกมามีความ

สูงเพียง 5 เซ็นติเมตร และมีน้ำหนักแค่ 7 กรัมเท่านั้น สำหรับกลไกการทำงานของมันก็คือ

มอเตอร์ที่ออกแบบไว้ใช้สั่นเพจเจอร์มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนชุดระบบฟันเฟืองให้ค่อยๆ หมุน

เพื่อดึงสปริงโลหะ 2 ตัว เมื่อยืดสปริงจนสุด มันจะปล่อยกลับทันที สปริงจะดีดขาทั้ง 2 ข้าง

ของหุ่นยนต์ เพื่อผลักตัวมันขึ้นไปได้นั่นเอง ทั้งนี้มอเตอร์จะใช้เวลาในการดึงสปริงจนสุด

ประมาณ 3.5 วินาที และต้องการแบตเตอรี่ 10 mAh ต่อการกระโดด 108 ครั้งค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Pl99QQ8MXow]