ถ้าเพื่อนๆ จำกันได้ ก่อนหน้านี้ซีได้นำเสนอเรื่องราวของนักประดิษฐ์ที่แฮค Wiimote เป็น

Projector Whiteboard ได้เป็นผลสำเร็จ ล่าสุดได้มีการแฮคอุปกรณ์เครื่องเล่นเกมที่่เรียก

ว่า Wii Balance Board แท่นทรงตัวสำหรับการเล่นเกมให้กลายเป็นเซิร์ฟบอร์ดสำหรับการ

ท่องโลกเสมือนด้วย Google Earth

กลุ่มนักศึกษาชาวเยอรมันปิ๊งไอเดียท่อง Google Earth แบบใหม่ด้วยการใช้ Wii Balance

Board เป็นอินพุท โดยทำให้ Wii Balance Board สามารถทำงานร่วมกับโน้ตบุ๊กผ่านระบบ

ไร้สายบูลทูธ เพื่อรับอินพุทของข้อมูลที่ได้จากการทรงตัวบนบอร์ดไปใช้ในการควบคุมทิศ

ทางในการท่องไปบนโลกเสมือนอย่าง Google Earth ไอเดียเจ๋งดีอ่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lKUDU9lE–E]