เพื่อนๆ จำเจ้า Hexapot จักรกลหกขาที่ซีเคยแนะนำไปบ้างแล้วได้หรือเปล่าคะ? ตอนนี้มัน

กลับมาอีกแล้วล่ะค่ะ ซึ่งถ้าจำกันได้ เวอร์ชันแรกที่พวกเราได้รู้จักมันก็คือ การเป็นกล้องถ่าย

รูปที่สามารถติดตามผู้ที่มาจ้องหน้ามันได้ หลังจากนั้นมันได้รับการพัฒนาให้สามารถจับดิน

สอวาดรูปได้อย่างสวยงาม โดยใช้การขยับขาทั้ง 6 ของมันนั่นเอง สำหรับการกลับมาครั้งนี้

เจ้า Hexapot ได้รับการดัดแปลงให้มีความสามารถใหม่นั่นคือการแกะสลักค่ะ

โครงการชิ้นนี้เป็นของ Matt Denton จากเว็บไซต์ Robsavvy ซึ่งพี่่ท่านได้ดัดแปลงเจ้า

Hexapot ให้สามารถใช้สว่านมอเตอร์ขนาดเล็กเจาะ ตัด สกัด เซาะร่อง และขัดพื้นผิว

จนได้รูปสลักใบหน้าของคนออกมาได้อย่างสวยงาม สิ่งที่น่าทึ่งมากๆ ก็คือ ความแม่น

ยำของกลไกการทำงานของขาทั้ง 6 ที่สามารถเคลื่อนสว่านให้ไปเจาะลงบนตำแหน่ง

ทั้ง 3 แกนคือ กว้างยาว และลึก(ระดับของความลึกในการกดหัวสว่านลงไป) ลองดูคลิป

รับรองว่า ต้องอึ้งกันไปเลยล่ะค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=quN37YskoaM]