เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีก็เพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการทาง

ร่างกาย ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ใน Georgia Tech ได้

พัฒนาอุปกรณ์ช่วยควบคุม หรืออินเตอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์ โดยผู้พิการสามารถใช้งานพีซี

ตลอดจนบังคับให้รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เพียงแค่ขยับ

“ลิ้น” เท่านั้น…ว้าว

 

สำหรับอินเตอร์เฟซที่ใช้”ลิ้น” มีชื่อว่า Tongue Drive System ซึ่งด็อกเตอร์ Maysam

Ghovanloo ได้อธิบายหลักการทำงานคร่าวๆ ว่า ขั้นแรกผู้พิการจะต้องติดชิ้นแม่เหล็ก

ขนาดเล็กไว้บนลิ้น โดยในอนาคตอาจจะใช้วิธีฝังเข้าไปในลิ้นก็ได้ หลังจากนั้นสวมอุปกรณ์

อีกชิ้นหนึ่งไว้บนศรีษะ ซึ่งมันจะมีแกนยื่นออกมาด้านหน้า และพับเข้าบริเวณด้านข้างมุมปาก

ทั้งสอง โดยจะทำหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าของปาก เมื่อขยับ

ลิ้นแม่เหล็กที่อยู่บนลิ้นจะขยับไปด้วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ด้าน

หน้า ซึ่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกตีความหมาย และภาคส่งสัญญาณไร้สายที่อยู่

ด้านบนศรีษะผู้ใช้จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้คอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง พูดง่ายๆ ก็คือ เราสามารถ

ใช้ลิ้นพิมพ์ข้อความบนพีซี หรือแม้แต่ใช้แทนจอยสติ๊กเล่นเกมได้นั่นเอง

แต่ที่ซีเห็นแล้วชอบมากก็คือ การควบคุมรถเข็นไฟฟ้าที่จะทำให้ผู้พิการสามารถสั่งให้รถเข็น

เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ ตามที่ต้องการได้ด้วยตัวเองค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nD7A39Bj0zs]
พบกับซีได้ในรายการ Gizmo.Today: “ไอเดียเก๋ แก็ดเจ็ตโดนๆ”อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันเยอะๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ :p