หลังจากทำโฟกัสกรุ๊ปด้วยการให้ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายได้เห็นความสามารถของระบบปฏิบัติการ

Windows Vista โดยหลอกว่า มันเป็นโอเอสตัวใหม่ ซึ่งผลปรากฎว่า ผู้ใช้พึงพอใจความ

สามารถของมัน(หรือเปล่าน้า…) จากผลการทำโฟกัสกรุ๊ป ไมโครซอฟท์สานต่อความเชื่อนั้นด้วย

การออกโฆษณาวิสต้าชิ้นใหม่ ด้วยหวังว่าผู้ใช้ที่ปฏิเสธจะเปลี่ยนใจหลังจากได้ชมโฆษณาชิ้นนี้

 

สำหรับโฆษณา Windows Vista ชุดใหม่ที่ทำออกมา ดูเหมือนจะพยายามแสดงให้เห็นคุณสมบัติ

ของระบบปฏิบัติการมากกว่าจะสร้างภาพเปรียบเทียบกับ OS X โดยไมโครซอฟท์มั่นใจว่า การนำ

เสนอโฆษณาสชุดใหม่นี้จะทำให้ผู้ใช้ที่ไม่เคยแคร์ Vista ได้เห็นประโยชน์ และคุณสมบัติการทำ

งานของมัน หันมาใช้ระบบปฏิบัติการตัวนี้มากขึ้น ว่าแต่…เพื่อนดูแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ?

[dailymotion id=x6ap63]