ไม่ว่าใครก็ตาม หากต้องติดอยู่ในซากชิ้นอิฐปูนปรักหักพังอันเนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว

คงอยากให้ใครมาช่วยออกไปอย่างเร็วที่สุดเป็นแน่ แต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะทราบได้ว่ามีใคร

ติดอยู่ใต้นั้น ล่าสุดซีไปพบหุ่นยนต์กู้ชีพที่จะช่วยค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหัก

พังได้แล้วล่ะค่ะ แต่ว่ารูปร่างและการเคลื่อนที่ของมันนี่สิ…ไม่รู้ว่า ผู้ประสบภัยที่พบเห็นจะ

ช็อคไปซะก่อนอ๊ะเป่า :p

Active Scope Camera คือกล้องงูกู้ชีพที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตโฮกุในประเทศญี่ปุ่น

ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้มันสามารถเลื้อยเข้าไปในซอกหลืบของซากปรักหักพัง ดังนั้นมัน

จึงได้รับการออกแบบให้ดูคล้ายงูมากๆ โดยลำตัวเป็นกล้องไฟเบอร์ออพติกที่ห้อหุ้มด้วย

เส้นใยขนาดเล็ก ความยาวของมันก็ประมาณ 8 เมตร ซึ่งมันจะพากล้องไฟเบอร์ที่สามารถ

นำแสงสว่างไปได้ด้วยพร้อมกัน โดยมอเตอร์ที่ทำงานอยู่ภายในจะทำให้เส้นใยเล็กๆ ที่ห่อ

หุ้มโดยรอบลำกล้องสั่น ทำให้มันเคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะว่าไป ลักษณะเคลื่อนที่ของมันคล้ายๆ

กิ้งกือเลยนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=x9ZqfJA9K8c]