เช้านี้ซีมี Gadget ทำมือที่น่าสนใจมากฝากเพื่อนๆ ด้วยค่ะ คราวนี้เป็นหุ่นยนต์ช่างพูด แม้จะ

ดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไร แต่แฝงไอเดียของการทำที่น่ารักได้ใจทีเดียวค่ะ ดูจากขั้นตอนการ

สร้างแล้วค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร แต่หลักการทำงานไม่น่าจะยากเกินฝีมือเพื่อนๆ ที่มีพื้น

ฐานอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ แต่สำหรับซีขอเป็นผู้ใช้ดีกว่าค่ะ :p

เท่าที่ดูจากคลิป ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ช่างพูดที่มีหน้าตาตลกๆ ตัวนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ที่

ทำงานด้วยส่วนเชื่อมต่อโปรแกรม text to speech และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุม

การแสดงผลของ LED ค่ะ โดยเราสามารถส่งคำสั่งให้โปรแกรมส่งเสียงพูดออกมาในขณะ

เดียวกันก็ส่งสัญญาณควบคุมการแสดงผล LED ให้ส่องสว่างเป็นรูปปากในลักษณะต่างๆ

ที่ต้องการ โดยอ้างอิงจากการออกเสียงสระ(a,e,i,o,u)ค่ะ สำหรับหุ่นยนต์ช่างพูดตัวนี้เป็น

ผลงานของ L.Scott Hudson ค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wNE_jBnkLm4]