MoVille เป็นยานพาหนะที่มีผู้โดยสารได้เพียงคนเดียวโดยมี AI <artificial intelligence >

อยู่ภายในตัวค่ะ ถ้าเราเข้าไปอยู่ในรถคันนี้รับรองว่าจะรู้สึกเหมือนอยู่ในหุ่นยนต์เลยล่ะ

เจ้ารถคันนี้เป็นสามล้อแม่เหล็ก  โดยมันสามารถหมุนล้อของมันได้ด้วย electro magnets

 …เท่ห์ซะ

 โดยเมื่อโลกเราเริ่มประหยัดพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานที่เอียงเข้า

จอดขึ้นลงได้ง่ายๆ โดยการทำงานรถคันนี้สามารถเชื่อมต่อทางwirelessได้ด้วยค่ะ

 นั่นหมายถึงมันสามารถติดต่อยานพหนะหรือสภาวะการณ์จราจรได้ด้วย โดยตัวมัน

จะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน และรถคันอื่นอยู่จุดไหน ทำให้รถมีอัตราเสี่ยง(ทางการม่ะ)ที่จะชนกัน

น้อยลงค่ะ โดยตัวมันประกอบด้วยเซนเซอร์มากมาย กล้องหลายตัว และ

แน่นอนว่าอันนี้มีชัวร์ GPS ถือว่าเป็นรถขนาดเล็ก ที่มีล้อเคลื่อนได้หลายทิศทำให้

ทุกคนขับง่าย จอดสะดวกค่ะ