เจ้าตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์ ช่วยคนภูมิแพ้เกสรดอกไม้ค่ะ

โดยมันเป็นหุ่นยนต์ที่จะถูกปล่อยในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่น

ทำให้คนที่แพ้เกสรดอกไม้ไม่ฮัดชิ้วจนจมูกบวมแน่นอนล่ะงานนี้

เหมือนเอเลี่ยนนิดหน่อยแต่โลกยังไม่ได้ถูกรุกรานหรอกค่ะ

 มันมาเพื่อกู้ชีพในการต่อสู้กับเกสรดอกไม้ให้เรา

สูงแค่ฟุตเศษเท่านั้นเองค่ะ  วิธีใช้งานเพียงสังเกตสายตาหุ่น

ที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดห้าสีที่ต่างกันโดยสีที่ต่างนี้

เป็นตัววัดระกับเกสรดอกไม้ในอากาศค่ะ จะได้หลบทันท่วงที