[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=5DYOqSTmGDA]

ช่วงนี้คงมีหลายคนครึ้มอกครึ้มใจอยากเล่นดนตรี เพราะอากาศกำลังดี

เหมาะอย่างยิ่งในการรวมก๊วนป่วยหูคนอื่น มีใครขาดมือกลองมั้ยคะ

 วันนี้จะมาเสนอขายมือกลองค่ะ

 

หุ่นยนต์มือกลองตัวนี้เป็นงานวิจัยของทาง Georgia Tech 

ที่เขามีงานพัฒนากลุ่มหุ่นยนต์เพื่อการดนตรีค่ะ ถือว่ามีทุนสนับสนุนจากรัฐ
จากวีดีโอจะเห็นหุ่นยนต์สองตัวแสดงความสามารถในการฟังและสอดผสานได้

อย่างเป็นจังหวะด้วยล่ะ เก่งจังเลยค่ะ
กระบวนการทำงานของหุ่นยนต์สามารถวิเคราะห์และimprovise

 โดยการคำนวณสูตรของเพลงค่ะ

อ่อ แต่ซีมีของญี่ปุ่นมาเทียบให้ดูนะคะว่าหุ่นยนต์ขาแจมประเภทนี้มีคนสนใจจะวิจัย

เหมือนกันนะคะ แปลกเข้าไปใหญ่เลยของญี่ปุ่นน่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qCkGdzVEyD4]

หามือกลองจริงๆดีกว่าหรือหามือกลเก่งๆแบบไหนเท่ห์กว่ากันคะ