night_v4

ซีนึกว่า กล้องอินฟราเรดที่ใช้เวลากลางคืนของทหารใช้ จะมีให้ใช้เฉพาะในกิจการทหารเท่านั้นอ่ะคะ เดี๋ยวนี้มีขายเป็นของเล่นให้เอาไปใช้ได้ด้วย

night_v5

จะใช้ส่องดูอะไรดีน้า

night_v6

กล้องตัวนี้มีชื่่อว่า Jakks Pacific EyeClops Night Vision 2.0 Binoculars สามารถใช้มองได้ในระยะประมาณ 50 ฟุต หรือประมาณ 15 ม. ค่ะ

night_v7

ใช้ถ่าน AA 5ก้อน และจะให้ภาพผ่านหน้าจอภายในค่ะ ตัวกล้องสามารถตั้งค่าได้อย่างเช่น ภาพหน้าจอให้มีสีเขียวน้อยที่สุด (Green Filter) หรือ เพิ่มความสว่างของหลอดอินฟราเรดก็ได้ค่ะ

ราคาประมาณ 50 ดอลอเมซอนก็มีขายค่ะ  คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,700บ. ค่ะ

จัดเป็นของเล่นเพื่อการศึกษานะ แต่ซีเองยังนึกไม่ออกอ่ะว่าจะใช้ทำอะไรดี

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=p4ommyCd52E]

via : CrunchGear