เก็บของในตู้สูงแค่ไหน ไม่ต้องพึ่งเก้าอี้หรือบันไดให้ลำบากแล้น

ตู้แบบเก่าๆมักจะมีปัญหาเวลาที่จะเปิดชั้นสูงๆ ที่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นช่วยถึงจะเอื้อมถึง Danny Kuo เลยคิดออกแบบ  Staircase จนเกิดเป็นผลงานลูกผสมระหว่างตู้กะบันไดค่ะ เขาเน้นออกแบบแนว minimalist ใช้พื้นที่แนวตั้งให้เหมาะกับห้องหรือบ้านที่มีพื้นที่น้อยๆ โดยลิ้นชักชั้นล่างๆแต่ละชั้นสามารถดึงออกมาเป็นแท่นเหยียบ เวลาที่ต้องการเปิดชั้นบนๆ

Staircase มีให้เลือก 2 รุ่นค่ะ คือรุ่น Staircase ตัวตู้มีความสูง 2.6 เมตร และรุ่น Staircase P1 ที่มีความสูง 1.75 เมตร ตอนนี้ยังเป็นตัวต้นแบบค่ะ แต่อีกไม่นานคาดว่าจะผลิตออกมาขายจริงๆค่ะ