ปฎิทินแนวใหม่ ใช้บันทึกความรู้สึกในแต่ละวันที่ผ่านไป

Brigada creative shop ได้ออกแบบ Life Calendars เป็นปฏิทินแนวใหม่ แทนที่จะใช้บอกเวลาแต่จะใช้บอกแง่มุมต่างๆของชีวิตแทนค่ะ โดยมี “How was your day?” หรือชื่อภาษาไทยว่า “วันนี้เป็นยังไงบ้าง” เป็นปฎิทินตัวแรกของชุดนี้ และจะมีปฎิทินแบบอื่นๆตามออกมาอีก

ปฎิทินตัวนี่แทนที่จะใช้ตัวเลขบอกวันที่ กลับใช้ emoticon สีเหลืองแทนจำนวน 365 อันแทนวันทั้งหมด โดยให้คุณสามารถวาดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆแทน ซึ่งมีหน้าตาให้วาด 5 แบบ แบ่งเป็นดีมาก, ดี, ปกติ, แย่, และแย่มาก  นอกจากนี้ปฏิทินยังไม่ได้ระบุวันที่และปีไว้ เพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ ตัวปฎิทินมีขนาด 29.7 x 42 เซน สนนราคา 9.95 ยูโร หรือประมาณ 400 บาทค่ะ