ภาษากายเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจได้ เลยมีคนนำหุ่นยนต์มาใช้ศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ

หุ่นยนต์ Talk-Torque เป็นผลงานของ Groupware Lab แห่งมหาวิทยาลัย Tsukuba สร้างขึ้นเพื่อศึกษาการสื่อสารแบบไร้คำพูดโดยเฉพาะ ในอนาคตภาษากายจะเป็นภาษาสำคัญที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์.

คนที่ออกแบบหุ่นตัวนี้ก็คือ Hiroshi Kasai ผู้ที่เคยมีผลงงานออกแบบหุ่นคอนเซ็ป Gemini โดยมีกลุ่มนักวิจัยอีกกลุ่มช่วยกันพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกของ Talk-Torque ตัวต้นแบบให้ดูดีขึ้นอีกทีนึง   Talk-Torque ถูกนำมาใช้งานแบบเดียวกับหุ่น Gemini คือ นำมาใช้เป็นไกด์ในห้องพิพิธภัณฑ์เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ที่เข้าชมโดยใช้ท่าทาง ผ่านการงอและบิดเอว ผงกหัวขึ้นลง ยกแขนไปมาได้

ที่ตัวหุ่นจะมีกล้องดิจิตอลติดตั้งไว้ถึง 3 ตัวที่คอ และเซนเซอร์เลเซอร์เพื่อจับท่าทางและระยะห่างระหว่างหุ่นยนต์และผู้สนธนา การทดลองสื่อสารแบบไร้คำพูดนี้ยังได้รับการร่วมมือจากนักสังคมวิทยา และการทดลองนี้ยังดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่ิอง

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8mkA-TOhwqs&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3]