ทุกวันศุกร์จะไม่มี”อรุณสวัสดิ์ไอที” ค่า แต่จะมีเป็น”ราตรีสวัสดิ์ไอที”แทนค่ะ …ดีป่ะ?

รอดูก่อนนอน เพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นอนดึก วันศุกร์ และก็เป็นวันที่ซีจะนั่งทำ Ceemeagain.com

เวบที่เสนอรายการสร้างแรงบันดาลใจ เพียวๆ ตอนเช้าเลยไม่ทันจะตัดต่อได้