นาฬิกาไอพอตนาโน ต่อไปยุคหน้ามันควรเป็นได้มากกว่านาฬิกาที่ใส่ดูเวลาอย่างเดียว

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=01hmsOmlhLI&w=640&h=390]