หน้าตาก็เหมือนขวดพลาสติกทั่วๆไป แต่ใครจะรู้มั่งว่ามันทำมาจากผัก

Pepsi ได้เปิดตัวขวดแบบใหม่ที่ทำมาจากวัตถุดิบที่เป็นผักทั้งหมด อย่างเช่น หญ้า switch grass, เปลือกสน, เปลือกของเมล็ดข้าวโพด เป็นต้น ในอนาคตมีการวางแผนที่จะนำเปลือกส้ม ข้าวโอ๊ต เปลือกมันฝรั่ง หรือวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตในธุรกิจอาหารของเป๊บซี่เองมาใช้ร่วมด้วย

ขวดแบบใหม่นี้หน้าตาเหมือนขวด PET พลาสติกแบบเดิมเด๊ะ แต่ปลอดภัยกว่าเพราะปราศจากสารเคมี แถมยังลดปัญหาขยะได้อีกด้วยเพราะย่อยสลายได้ง่ายกว่า เป๊บซี่จะทดลองผลิตมาทดลองใช้ก่อนประมาณแสนขวดในปี 2012 เนื่องจากยังมีขีดจำกัดในการผลิตขวดแบบใหม่อยู่ เมื่อโรงงานสามารถผลิตได้เพียงพอต่อการต้องการใช้แล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้ขวดแบบใหม่ทั้งหมด 100% ในขณะที่คู่แข่งอย่างโค้กยังใช้ขวดที่ทำจากพืชนี้แค่ 30% ถ้าจะเปลี่ยนมาใช้ทั้งหมดก็ต้องกินระยะเวลาอีกหลายปี

VIA DVICE