ตรวจจับกัมมันตภาพรังสีง่ายๆ เพียงแค่มีกำไลไฮเทค

งานวิจัยหลายชิ้นศึกษาผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีที่มีต่อผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งสิ่งอัตรายที่สุดคืออาจทำให้เซลของทารกในครรภ์แบ่งตัวผิดปกติ CARE เป็นกำไลข้อมือที่ออกแบบมาเพื่อเตือนคุณผู้หญิงให้รู้ถึงระดับกัมมันตภาพรังสีได้อย่างทันที มันสามารถเปลี่ยนสีและสั่นเตือนเมื่อระดับการแผ่รังสีสูงมากพอจนถึงระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

VIA yankodesign