นานๆทีจะเห็นข่าวใหญ่ที่เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเทศไทยค่ะ หลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดตัว โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ ” PEA Smart Grid ” นั่นหมายถึงภายในอีก 15 ปี ข้างหน้านี้คนไทยจะสามารถสั่งปิด-เปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้ค่ะ แน่นอนคนกรุงเทพคงยังต้องรอการขยับครั้งใหญ่จากการไฟฟ้านครหลวง แต่ปริมณฑลและต่างจังหวัดเริ่มเตรียมตัวขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า เอาเงินเข้ากระเป๋าได้แน่นอนในอนาคต  โดยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ PEA Smart Grid นี้เป็นรูปแบบระบบที่หลายๆประเทศเริ่มมีการวางแผนใช้กันอย่างจริงจัง อย่างที่เกาะเซจูประเทศเกาหลีใต้มีการใช้ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะนี้แทบทั้งเกาะความน่าสนใจของระบบนี้อยู่ที่เมื่อเราติดตั้งกล่องรับข้อมูลทางตรงจากการไฟฟ้า ที่บ้านเราจะสามารถดูและวางแผนการใช้ไฟฟ้าได้ว่า ช่วงไหนค่าไฟแพง คนใช้ไฟเยอะ ถ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าก็งดใช้ได้ หรือจะเลือกรับรูปแบบไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้ด้วย เช่น พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่อาจมีข้อเสียนิดหน่อยในเรื่องความไม่เสถียร ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการสนับสนุนให้มีโซล่าเซลในบ้าน หรือรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่นๆมาใช้ภายในบ้านได้ และถ้าบ้านใครสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการในการใช้ที่บ้านตนเองแล้ว ก็ยังจะสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย

นี่คือความอัจฉริยะจาก ระบบ PEA Smart Grid ที่ทำให้เราสื่อสารโดยตรงและจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดมากขึ้น จากผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตแม้ไม่มากแต่อาจทำให้วิธีคิดเปลี่ยนแน่นอนค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zz8eCzOh7Aw]