เทคโนโลยีแปลภาษา แปลงทุกประโยคให้เป็ภาษาใบ้ ผู้พิการเห็นก็เข้าใจได้ทันที

นักวิจัยญี่ปุ่นจาก NHK Science & Technology Research laboratories กำลังพัฒนาระบบแปลภาษที่มีชื่อว่าา animated sign language translation system ที่สามารถแปลคำภาษาญี่ปุ่นให้กลายเป็นท่าทางได้ โดยวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาและออกอากาศภาษามือสำหรับผู้ชมที่พิการทางการรับฟัง เพื่อนำมาใช้ประกาศข่าวโดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือแผนดินไหวเกิดขึ้น โดยผู้ชมที่พิการที่ได้ดูจะสามารถเข้าใจเนื้อหาในระดับพื้นฐานได้ทันที

การใช้ซับไตเติ้ลแบบในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องภาษา แต่สำหรับคนที่เป็นใบ้มาตั้งแต่กำเนิด เรียนภาษามือเป็นภาษาหลักแล้ว อาจจะมีปัญหาการเรื่องการอ่านและทำความเข้าใจกับซับไตเติ้ลได้ แต่ด้วยระบบของ NHK มันจะแสดงบทบรรยายภาษาญี่ปุ่นด้านล่าง ระบบจะเปรียบเทียบคำและแปลงออกมาเป็นภาษามือโดยอัตโนมัติ ผ่านการแสดงผลโดยใช้อนิเมชั่นเป็นอวาต้าร์นักข่าวในห้องข่าวเสมือนจริง นอกจากนี้ในกรณีที่หาคำแปลที่ตรงตัวไม่ได้ ระบบจะหาคำที่ความหมายใกล้เคียงมาสื่อความหมายแทน อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปอีก นั่นคือการแปลภาษายังไม่คล่องเท่าที่ควร ยังมีปัญหาเรื่องคำเชื่อม ทำให้นักวิจัยต้องมาแปล มานั่งปรับคำพวกนี้ด้วยตัวเอง

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=z7c5JEWZxjI&w=640&h=390]

VIA engadget