[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jvXqXcVF5S8&w=640&h=390]

หลังจากที่ซีเคยเอาคลิปคนเอาไอแพดมาเล่นมายากลให้ดูแล้ว คราวนี้มีนักมายากลชื่อ Marco Tempest เอาไอพอดทัชถึง 3 เครื่องมาเล่นกลให้ดูกันอีกแล้วค่ะ