เครื่องชั่งน้ำหนักแบบทั่วๆไป มักประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกลไกชิ้นเล็กๆเต็มไปหมด พอใช้งานไประยะนึงมันก็จะเสื่อมสภาพตามกาลเวลา พอพังคนส่วนใหญ่ก็จะทิ้งให้เป็นขยะ

สามนักออกแบบซึ่งเป็นการรวมตัวของ Jaeyoon Park, Dajeong Kim และ Jeong Heo ช่วยกันคิดนอกกรอบออกแบบเครื่องชั่งน้ำหนักแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Water Climb

Water Climb ประกอบไปด้วยหลอดแก้วพร้อมมาตรวัดและถุงใส่น้ำ ซึ่งหลักการทำงานของมันก็ง่ายมากคล้ายๆกับหลักอคิมิดิส เพียงแค่ใส่น้ำให้เต็มถุงใส่น้ำ เสียบหลอดแก้วแล้วข้นไปยืนบนนั้น น้ำหนักตัวของคุณที่กดลงไปจะดันน้ำให้สูงขึ้นไปตามหลอดแก้ว เท่านี้ก็รู้น้ำหนักของคุณแล้ว

แต่ข้อเสียเท่าที่เห็นก็คือ สเกลบนหลอดแก้วที่ใช้วัดอาจจะรองรับแค่น้ำหนักถึงพิกัดนึงเท่านั้น เพราะถ้าคนที่มีน้ำหนักมากๆมาชั่งก็ต้องทำหลอดแก้วสูงมากๆจนอาจมองไม่เห็นตัวเลขก็ได้!

VIA Yanko