รัฐเนวาด้าได้ผ่านร่างกฎหมายมาตรา 511 ที่อนุญาตให้แผนกขนส่งทางบกออกกฎและข้อบังคับที่ใช้สำหรับรถไร้คนขับ อย่าง Google concept car เพื่อให้วิ่งบนถนนได้

นี่ถือเป็นข่าวดี ที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่ทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และรถไร้คนขับจะมีออกมาให้เราใช้ได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะหลังจากที่กูเกิ้ลได้ใช้ความพยายามล็อบบี้เพื่อให้ร่างกฎหมายนี่ผ่านไปได้ โดยชี้ให้เห็นว่ารถไร้คนขับมันปลอดภัยกว่ารถที่มีคนขับยังไง จนในที่สุด รัฐเนวาด้าได้ผ่านร่างกฎหมายโดยมีใจความย่อๆดังนี้ “กฎหมายระบุให้แผนกขนส่งทางบกของรัฐเนวาด้า ออกกฎข้อบังคับและอนุญาตให้รถไร้คนขับนี้สามารถวิ่งบนไฮเวย์ภายในรัฐเนวาด้าได้ พร้อมทั้งให้กำหนดมาตรฐานการทำงานและความปลอดภัยของรถไร้คนขับ และกำหนดบริเวณที่ให้รถคันนี้วิ่งทดสอบได้”

ถ้าใครอยากอ่านร่างกฎหมายฉบับเต็มเข้าไปอ่านได้ ที่นี่ ค่ะ

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=YaGJ6nH36uI&w=640&h=390]

VIA Forbes