แสงแดดที่ไม่มีวันหมด ทรายที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เมื่อจับสองสิ่งมารวมกันจนได้ผลลัพธ์อันน่ามหัศจรรย์

โปรเจค Solar Sinter เป็นผลงานของ Markus Kayser นักศึกษาปริญญาโทแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์แห่ง Royal College of Art เค้าได้มองเห็นว่าการขาดแคลนพลังงานและวัตถุดิบต่างๆเริ่มจะเพิ่มขึ้นทุกวันๆ เลยคิดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ทะเลทรายเป็นฐานการผลิตสิ่งของต่างๆ โดยสมมุตว่าโลกขาดพลังงานและวัตถุดิบและกลายเป็นทะเลทรายขึ้นมาจริงๆด้วยการทดลองใช้ทรายมาผลิตเป็นสิ่งของด้วยเทคโนโลยีปรินเตอร์ 3 มิติที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ในทะเลทรายแสงแดดและทรายเป็นสองสิ่งที่โดดเด่นที่สุด แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด ส่วนทรายก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีของซิลิก้า เมื่อซิลิก้าโดยความร้อนจนถึงจุดหลอมละลายมันก็จะตกผลึกเป็นแร่ควอตซ์ พอเย็นลงมันก็จะกลายเป็นแก้ว กระบวนการในการเปลี่ยนทรายเป็นแก้วนี้เรียกว่ากรรมวิธีขึ้นรูปวัตถุซึ่งได้กลายมาเป็นกระบวนการหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่รู้จักกันในชื่อ 3D printing หรือ SLS (selective laser sintering)  Markus ได้ดัดแปลง 3D printersให้กลายเป็นเครื่อง Sun-Cutter ที่ใช้แสงอาทิตย์แทนแสงเลเซอร์ และการใช้ทรายแทนเรซิ่น เครื่องนี้เป็นเลเซอร์คัตเตอร์แบบโลว์เทคกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังใช้ลูกแก้วแทนเลนส์ เพื่อเป็นตัวรวมแสงให้เป็นจุดเดียวใช้แทนแสงเลเซอร์ตัดวัตถุ 2 มิติให้เป็นแบบที่ต้องการ โดยใช้ร่วมกับกล้องนำร่อง ในเดือนสิงหาคม 2010 Markus Kayser ได้นำ Sun-Cutter เครื่องที่เค้าประดิษฐ์ขึ้นเป็นตัวแรกไปทดลองยังประเทศอียิปต์

ส่วน Solar-Sinter อุปกรณ์ตัวที่สองที่ใช้ซอฟท์แวร์ ReplicatorG และโปรแกรม open source 3D printing (ส่วนรายละเอียดอื่นๆอ่านเพิ่มเติมได้ที่ replicat.org) ที่เค้าเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Markus ได้นำเครื่องนี้ไปทดสอบที่ทะเลทรายซาฮาร่าใกล้เมืองศิวะ ประเทศอียิปต์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งผลงานของมันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้และเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เค้าจินตนาการไว้ ปัจจุบันโปรเจคนี้ถูกนำไปแสดงอยู่ที่ Royal College of Art graduate exhibition ค่ะ

VIA Creative Applications